inv inv
cabecera
inv inv
curve

Taller de Encadernación

enc001.jpg

Chámase encadernación á acción de coser ou pegar varios pregos ou cadernos de texto e poñerlles cubertas.
As encadernacións teñen por obxecto procurar ao libro tres vantaxes: a súa conservación, o seu fácil manexo e a súa presentación artística.

Taller de Serigrafía e Gravado

Ser001.jpg

Neste taller realízanse traballos máis artísticos mediante as técnicas artesanais do gravado e da serigrafía, principalmente.

Das técnicas de gravado coñecidas traballamos a punta seca e o collagraph ou matérico, estas técnicas consisten en:

Punta seca: os usuarios realizan un boceto sobre papel, sobre este boceto colócase unha plancha de acetato transparente para que poidan ver o deseño orixinal e así "calcalo" no acetato tallando cun obxecto punzante, tanto pode ser unha punta para gravado en metal, como un cravo cun mango para mellor manexo do usuario.

Unha vez terminada a matriz, o acetato tallado, entíntase e colócase no tórculo sobre esta poñerase o papel previamente humedecido e estamparase a imaxe da matriz no papel, obtendo así o gravado.

Taller Téxtil

0004text.jpg

En Galiza a artesanía téxtil é unha parte importante da nosa identidade cultural.
Cada peza artesanal representa unha información moi importante do traballo, materiais, e da elaboración.
Todas estas cuestións van facendo que esta actividade sexa diferente e, en moitos casos, única, aínda que os criterios de tecido sexan comúns en todos os lados.
O normal é que cada zona presente uns rasgos característicos e cada obradoiro artesán teña os seus signos de identidade....aquí presentamos os nosos.
Parécenos interesante dar a coñecer, explicar e acercar ás persoas, os materiais cos que se fan as cousas e as súas posibilidades.

Tecer é unha actividade que está dirixida principalmente a adquirir destreza e habilidade.Para desenvoler a capacidade de expresión e destrezas básicas.
Para descubrir e encauzar vocacións.Para adquirir actitudes e aptitudes manipulativas básicas con ferramentas.Para coñecer o proceso para a construción de algo ou parte del.

“Mentres teña o meu tear,
Comida non me ha faltar”.

Taller de Cartón-Pedra

0001gato.jpg

A técnica do Cartón- Pedra.

É a técnica utilizada para confeccionar máscaras, títeres, lúas e todo tipo de figuras, así coma os coñecidos ninots das fallas Valencianas.

Distribuir contido
© 2007 Apamp Artesanía | Aviso Legal